Политика за поверителност на данни

С настоящата политика за поверителност Ви съобщаваме какви лични данни се събират от Фюри Студио (Fury Studio) (тук наричано „Фюри”, „нас”, „нашата”, „Сайта”, „Дружеството” или „ние”) като част от нашите интернет услуги и игри. В нея също така е обяснено и как се обработват и използват тези данни. Защитата на Вашата лична информация е важна за нас.

Вашите данни са защитени от неразрешен достъп и загуба посредством използване на различни електронни, технически, физически, административни и договорни мерки.

Фюри Студио е взело необходимите технически и организационни предпазни мерки, за да гарантира, че правилата относно поверителността на данните се спазват както в рамките на Дружеството, така и от външни доставчици на услуги.

Събиране на данни

Фюри Студио събира лични данни,

  • предоставени от Вас при регистрация в някой от нашите сайтове или за някоя от нашите игри;
  • ако същите са предоставени от Вас по време на анкета;
  • когато същите са предоставени от Вас за ползване и плащане на стоки и услуги, за които се заплаща такса;
  • по Ваше искане за целите на участие в промоции и проучвания или за получаване на информационни бюлетини.
Фюри Студио събира и данни на потребители в степента, необходима за изпълнението на услугите или за фактуриране на тези услуги. В частност това касае процесите на игрите, резултатите от игрите и информация относно ползването и плащането на услугите.

В контекста на ползването на нашите сайтове, форуми и игри Фюри Студио събира следната нелична информация:

  • АйПи адреси, включително час и дата;
  • „бисквитки” [„кукис”], местни данни от „Flash”;
  • статистическа информация като например вид браузър, операционна система, пренасочващ URL, дата, час, използвани страници, обща продължителност на ползването, честота на ползването.
Тези данни се използват при статистическия анализ за архиви с анонимни данни.

АйПи адресите и съответстващата продължителност на използване се пазят максимум три месеца. Те се съхраняват, за да се обезпечат данните и за да се гарантира стабилността и надеждността на нашата система. В определени ситуции Фюри Студио може да използва Вашия АйПи адрес и съответната дата и час, за да проследи и спре ползването на множество профили с цел измама. В такива случаи Фюри Студио ще поиска съгласие за такова ползване в рамките на условията на съответната игра.

Използване на Вашите данни

Ние използваме Вашите лични данни

  • за предоставяне на нашите услуги и за извършване на плащания;
  • за да коригираме анонимно или под псевдоним нашата оферта, за да отговорим на исканията на потребителите ни и за да подобрим услугите си;
  • за да изпълняваме законови задължения и – в частност – за да изпълним изискванията за съхранение на данни.

Ние също така използваме тази информация, за да общуваме с Вас. По-конкретно това включва оказване на съдействие и поддръжка, както и предоставяне на важна договорна информация. В зависимост от това дали сте съгласни, ние Ви информираме за новини, мероприятия и промоции чрез електронна поща или с текстово съобщение.

Пренос на данни

Ние ще спазваме най-стриктна поверителност относно Вашите данни и няма да ги оповестяваме на трети лица. Обаче съгласно закона от нас може да се изисква да оповестим Вашата информация в определени ситуации (като например на разследващ орган), като преносът се извършва само в рамките, изисквани от нормативноустановената практика.

В отделни случаи от наше име услуги може да предоставят дъщерни дружества, холдингови дружества или трети лица. Това касае предимно обработването на платежни сделки от външни доставчици на услуги (ПейПал (PayPal), Глоубъл Кълект (Global Collect) и др.) и - в случай на неизпълнение – от дружество за събиране на задължения. Тези външни дружества са задължени да обработват Вашите данни като поверителни и по сигурен начин и да използват Вашите данни единствено в степента, необходима за изпълнението на задачите, за които са отговорни.

Социални медии (Характеристики), уиджети (Widgets) и SDK

Нашите сайтове включват Характеристики за социални мрежи като например бутон за харесване във Фейсбук и Уиджети като например бутона за споделяне или интерактивни мини-програми, които работят на нашия сайт. Тези Характеристики може да събират вашия АйПи адрес, информация за това коя страница посещавате на сайта ни и може да поставят „бисквитки”, за да може Характеристиката да функционира правилно. Характеристиките за социални мрежи и уиджетите се хостват от трети лица или директно на нашия Сайт. Взаимодействията Ви с тези Характеристики се подчиняват на политиката за поверителност на дружеството, което ги предоставя.

Платформи iOS и Андроид (Android)

Когато ползвате някоя от игрите или някое от приложенията на Фюри Студио на мобилна платформа, ние можем да събираме и записваме определена информация като например уникалния идентификационен номер на Вашето устройство (постоянен/непостоянен), вида хардуер, адреса за контрол на медийния достъп („МАК”), международния идентификационен номер на мобилната техника („IMEI”), версията на операционната Ви система („ОС”), наименованието на устройството Ви, адреса на Вашата електронна поща (ако сте се свързали към Фейсбук или Гугъл плюс) и местонахождението Ви (въз основа на адреса на Вашия интернет протокол („АйПи”). Тази информация ни е от полза за отстраняване на проблеми и ни помага да разбираме тенденциите при ползването.

Ние може да събираме информация въз основа на местонахождението Ви, за да Ви предоставим правилната версия на приложението. Ние няма да споделяме тази информация с каквито и да било трети лица. Ако не желаете повече да ни разрешавате да проследяваме или използваме тази информация, можете да я изключите в устройството си. Моля, имайте предвид, че приложението може да не работи както трябва, ако не ни кажете от къде сте (специфично за конкретната държава). Освен това ние създаваме уникален идентификационен номер на потребител, за да следим ползването на нашата Услуга от Ваша страна. Този уникален идентификационен номер на потребител се съхранява във връзка с информацията за Вашия профил за проследяване на игрите на Фюри Студио, които играете.

Свързване с Фейсбук (Facebook Connect), Център за игри (Game Center) и Гугъл плюс (Google+)

Вие можете да влезете в нашия сайт с помощта на услугите за влизане („Услугата SN”) като например Свързване с Фейсбук (Facebook Connect), Центъра за игри на Епъл (Apple’s Game Center) или доставчик на идентификация с „Open ID”. С тези услуги ще бъде проверена и потвърдена самоличността Ви и чрез тях ще имате възможност да споделите определена лична информация с нас като например Вашето име, електронна поща и да продължите предварително да запълвате формуляра ни за регистрация. Услуги като Свързване с Фейсбук (Facebook Connect) Ви дават възможност да поствате информация за дейностите си на този сайт на страницата на профила Ви, за да я споделяте с други лица във Вашата мрежа.

Ние може да събираме и записваме информация чрез Услугата SN в съответствие с политиките и условията на тази Услуга SN. Информацията, която събираме, когато Вие свържете потребителския си профил с дадена Услуга SN, може да включва: (1) Вашето име, (2) Вашия идентификационен номер на потребител на Услугата SN и/или потребителско име, (3) мястото, града, щата и държавата, (4) пола, (5) датата на раждане, (6) електронната поща, (7) профилната снимка или нейния URL и (8) идентификационните номера на потребител на Услугата SN за Вашите приятели, които също са свързани с играта или игрите на Фюри Студио. Ако желаете да изтрием тези данни за Вас, които сме получили от Фейсбук, Центъра за игри или Гугъл плюс, моля свържете се с нас на support@furystudio.com.

Поканете приятел

Фюри Студио може да Ви предложи възможността да поканите контактите си от дадена Услуга „SN” Service (например приятелите си във Фейсбук), за да могат тези контакти да бъдат локализирани в игрите на Фюри Студио и/или за да можете да ги поканите да се присъединят към Вас в игрите на Фюри Студио. Тази информация за контактите ще се използва само с цел изпращане на съобщения до адресата. Вие или трето лице може да се свържете с нас на support@furystudio.com, за да поискате тази информация да бъде премахната от нашата база данни, доколкото Фюри Студио съхранява някаква част от тази информация.

Известия „push”

Понякога може да Ви изпращаме известия „push” чрез нашите мобилни приложения, за да ви изпращаме актуализации на игри, „рекордни резултати” (high scores) и други известия, свързани с услугата, които може да са важни за Вас. Вие можете да предпочетете да не получавате тези видове съобщения във всеки един момент като ги изключите в устройството чрез настройките си.

Информация, разглеждане и изтриване на данни

На furystudio.com можете да поискате да видите данните, които сме записали. Можете също така да поискате тези данни да бъдат променени или изтрити. Можете и да изпратите искането си по пощата на следния пощенски адрес:

Фюри Студио ООД
България,
област София,
София 1463
Булевард Витоша 146, вх. Б, ет. 6

За общи въпроси относно Политиката за поверителност на данни на Фюри Студио и за защитата на данни изобщо, моля свържете се с нас на support@furystudio.com. Ако е възможно, моля не забравяйте да посочите Вашия идентификационен номер на потребител, адрес на електронна поща и – ако е нужно – съответната игра(и).